Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điểm giống nhau trong chính sách đối ngoại của các đời tổng

Điểm giống nhau trong chính sách đối ngoại của các đời tổng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điểm giống nhau trong chính sách đối ngoại của các đời tổng thống Mỹ là gì?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn