Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong các hàm số dưới đây hàm số nào nghịch biến trên tập số thức R?

Trong các hàm số dưới đây hàm số nào nghịch biến trên tập số thức R?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào nghịch biến trên tập số thức (R?)


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Xét đáp án A có: (frac{pi }{3} approx 1,047 > 0 Rightarrow y = {left( {frac{pi }{3}} right)^x}) đồng biến trên loại đáp án A.

Loại đáp án B vì TXĐ là: (left( {0; + infty } right).)

Xét đáp án C có: (y' = frac{{2x}}{{left( {{x^2} + 1} right)ln frac{pi }{4}}} Rightarrow y' = 0 Leftrightarrow x = 0)

( Rightarrow ) hàm số không thể nghịch biến trên (R Rightarrow ) loại đáp án C.

Chọn  D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn