Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các hàm số sau đây:  y = |x|;    y = x2 + 4

Trong các hàm số sau đây:  y = |x|;    y = x2 + 4

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các hàm số sau đây:  y = |x|;    y = x2 + 4x;    y = –x4 + 2x2

       có bao nhiêu hàm số chẵn?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

C

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn