Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai ? Vị trí trọng

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai ? Vị trí trọng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai ?

Vị trí trọng tâm của một vật 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Vị trí trọng tâm của một vật phải là một điểm của vật.

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn