Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong chu trình sinh địa hóa:

Trong chu trình sinh địa hóa:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong chu trình sinh địa hóa:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Hoạt động của con người góp phần làm tăng nồng độ CO2 trong khí quyển.

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn