Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong công nghệ gen, thể truyền là:

Trong công nghệ gen, thể truyền là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong công nghệ gen, thể truyền là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Trong công nghệ gen, thể truyền là virut hoặc plasmid

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn