Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong khoảng hai thập niên đầu sau Chiến tranh thế giới thứ

Trong khoảng hai thập niên đầu sau Chiến tranh thế giới thứ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong khoảng hai thập niên đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai, đã xuất hiện trung tâm kinh tế, tài chính nào?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn