Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong mặt phẳng Oxy cho các điểm A( 1;3 );B( 4;;0 );C( 2; - 5 ). Tọa độ điểm M thỏa mãn MA  + MB 

Trong mặt phẳng Oxy cho các điểm A( 1;3 );B( 4;;0 );C( 2; - 5 ). Tọa độ điểm M thỏa mãn MA  + MB 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong mặt phẳng (Oxy,) cho các điểm (Aleft( {1;3} right),;Bleft( {4;;0} right),;Cleft( {2; - 5} right).) Tọa độ điểm (M) thỏa mãn (overrightarrow {MA} + overrightarrow {MB} - 3overrightarrow {MC} = overrightarrow 0 ) là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Gọi (Mleft( {{x_0};;{y_0}} right)) ta có: (overrightarrow {MA}  = left( {1 - {x_0};;3 - {y_0}} right);;;overrightarrow {MB}  = left( {4 - {x_0}; - {y_0}} right);;;overrightarrow {MC}  = left( {2 - {x_0}; - 5 - {y_0}} right).)

(begin{array}{l} Rightarrow overrightarrow {MA}  + overrightarrow {MB}  - 3overrightarrow {MC}  = overrightarrow 0  Leftrightarrow left( { - 1 + {x_0};;18 + {y_0}} right) = left( {0;;0} right) Leftrightarrow left{ begin{array}{l} - 1 + {x_0} = 018 + {y_0} = 0end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}{x_0} = 1{y_0} =  - 18end{array} right. Rightarrow Mleft( {1; - 18} right).end{array})

Chọn  C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn