Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong quá trình phát triển của sinh vật qua các đại địa chất

Trong quá trình phát triển của sinh vật qua các đại địa chất

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong quá trình phát triển của sinh vật qua các đại địa chất, các diễn biến phân hóa cá xương. phát sinh lưỡng cư, côn trùng xảy ra ở


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Sự phân hóa cá xương,phát sinh lưỡng cư, côn trùng xảy ra ở kỷ Đêvôn thuộc đại Cổ sinh.

Đáp án D

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn