Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trường hợp trội- lặn hoàn toàn, tỉ lệ kiểu gen, kiể

Trường hợp trội- lặn hoàn toàn, tỉ lệ kiểu gen, kiể

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trường hợp trội- lặn hoàn toàn, tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình của phép lai P: Aa x Aa lần lượt là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Aa x Aa →1 AA : 2 Aa : 1 aa

Phân li kiểu hình : 3 A- : 1 aa 

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn