Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Từ 1,6 tấn quặng pirit sắt có chứa 60% FeS2 có th

Từ 1,6 tấn quặng pirit sắt có chứa 60% FeS2 có th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ 1,6 tấn quặng pirit sắt có chứa 60% FeS2 có thể sản xuất được x tấn axit H2SO4, biết hiệu suất của quá trình sản xuất là 80%. Giá trị của x là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có: mFeS2 = 1,6.60% = 0,96 tấn

Sơ đồ sản xuất H2SO4:

FeS2 → 2SO2 → 2SO3 → 2H2SO4

120 tấn                            2.98 = 196 tấn

0,96 tấn                        → 1,568 tấn

Do hiệu suất cả quá trình là 80% nên lượng H2SO4 thực tế thu được là: 1,568.80% = 1,2544 tấn

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn