Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Từ các chữ số 1;;2;;3;;4;;5;;6;;7;;8;;9 có thể lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi

Từ các chữ số 1;;2;;3;;4;;5;;6;;7;;8;;9 có thể lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ các chữ số (1;;2;;3;;4;;5;;6;;7;;8;;9) có thể lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Gọi số cần lập có dạng (overline {abc} ;;left( {a ne b ne c} right).)

Các chữ số (a,;b,;c) được chọn bất kì từ (9) chữ số đề bài cho nên có: (A_9^3) cách chọn.

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn