Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX để tương xứng với vị thế siêu cường 

Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX để tương xứng với vị thế siêu cường 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, để tương xứng với vị thế siêu cường


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, Nhật Bản nỗ lực vươn lên trở thành một cương quốc chính trị để tương xứng với vị thế siêu cường về kinh tế.

Chọn: B

Ý kiến của bạn