Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Từ năm 1945 đến đầu những năm 70, chính sách đối nội nhất qu

Từ năm 1945 đến đầu những năm 70, chính sách đối nội nhất qu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ năm 1945 đến đầu những năm 70, chính sách đối nội nhất quán của chính quyền Mĩ là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn