Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vai trò trọng yếu của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là:  

Vai trò trọng yếu của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là:  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vai trò trọng yếu của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là:

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn