Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vì sao trong quá trình khai thác thuộc địa lần thứ 2, tư bản

Vì sao trong quá trình khai thác thuộc địa lần thứ 2, tư bản

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vì sao trong quá trình khai thác thuộc địa lần thứ 2, tư bản Pháp hạn chế phát triển công nghiệp nặng ở Việt Nam?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn