Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ví dụ nào sau đây là cơ quan thoái hóa?

Ví dụ nào sau đây là cơ quan thoái hóa?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ví dụ nào sau đây là cơ quan thoái hóa?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Cơ quan thoái hóa là cơ quan còn tồn tại trong cơ thể sinh vật nhưng không còn thực hiện chức năng

Đáp án B 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn