Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ví dụ về cách li sinh sản sau hợp tử là  

Ví dụ về cách li sinh sản sau hợp tử là  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ví dụ về cách li sinh sản sau hợp tử là

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cách li sainh sản sau hợp tử là hiện tượng hai loài giao phối được với nhau nhưng sinh ra con bị chết hoạc con không có khả năng sinh sản hữu tính

Các trường hợp còn lại là cách li trước hợp tử ( không giao phối được với nhau )

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn