Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Vì sao các thế kỉ XVI – XVII ở nước ta có sự hình thành và hưng khởi của các đô thị?  

Vì sao các thế kỉ XVI – XVII ở nước ta có sự hình thành và hưng khởi của các đô thị?  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vì sao các thế kỉ XVI – XVII, ở nước ta có sự hình thành và hưng khởi của các đô thị?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Sự hình thành và hưng khởi của các đô thị trong thế kỉ XVII là do sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa. Nghề thủ công nghiệp phát triển đã thúc đẩy việc buôn bán được mở rộng ở cả trong và ngoài nước

Chọn: B

Ý kiến của bạn