Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

vì sao kiểu hình con lai trong trường hợp di truyền ngoài nh

vì sao kiểu hình con lai trong trường hợp di truyền ngoài nh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

vì sao kiểu hình con lai trong trường hợp di truyền ngoài nhiễm sắc thế thường chỉ giống mẹ ? 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

kiểu hình con lai trong trường hợp di truyền ngoài nhiễm sắc thế thường chỉ giống mẹ vì hợp tử có gen ngoài NST của mẹ nhiều hơn

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn