Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức

Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới vào tháng, năm nào?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn