Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ từ năm

Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ từ năm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ từ năm


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn