Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Viết phương trình đường thẳng đi qua M(1; 1; 2) và song song

Viết phương trình đường thẳng đi qua M(1; 1; 2) và song song

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Viết phương trình đường thẳng đi qua M(1; 1; 2) và song song với đường thẳng d : left{begin{matrix}x=-2t\y=2+4t\z=frac{9}{2}+5tend{matrix}right. ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Gọi d’ là đường thẳng cần tìm

Vì d//d’ => chọn   = = (- 2; 4; 5) d’ qua M(1; 1; 2)

=> phương trình d’ : = = .

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn