Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Với hình dạng lãnh thổ kéo dài và hẹp ngang của nước ta đã

Với hình dạng lãnh thổ kéo dài và hẹp ngang của nước ta đã

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Với hình dạng lãnh thổ kéo dài và hẹp ngang của nước ta đã


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Với hình dạng lãnh thổ kéo dài và hẹp ngang của nước ta đã tạo điều kiện cho tính biển xâm nhập sâu vào đất liền (do lãnh hổ hẹp ngang nên gió biển mang hơi ẩm vào sâu trong đất liền được, làm cho những vùng phía Tây đất nước thiên nhiên vẫn mang tính hải dương, không bị khô hạn như các nước vùng Tây Nam Á, Bắc Phi...)

=> Chọn đáp án B

Ý kiến của bạn