Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

vốn gen của quần thể là:  

vốn gen của quần thể là:  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

vốn gen của quần thể là:

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

vốn gen của quần thể là: Toàn bộ các alen của tất cả các gen có trong quần thể ở 1 thời điểm xác địnhđáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn