Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vùng núi nào sau đây có độ cao trung bình lớn nhất nước ta?

Vùng núi nào sau đây có độ cao trung bình lớn nhất nước ta?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vùng núi nào sau đây có độ cao trung bình lớn nhất nước ta?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Vùng núi có độ cao trung bình lớn nhất nước ta là Tây Bắc với nhiều đỉnh cao trên 3000m

=> Chọn đáp án A

Ý kiến của bạn