Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Xét các phát biểu sau đây có bao nhiêu phát biểu đúng? (1). Áp lực làm thay đổi tần số alen của đột

Xét các phát biểu sau đây có bao nhiêu phát biểu đúng? (1). Áp lực làm thay đổi tần số alen của đột

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xét các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng?

(1). Áp lực làm thay đổi tần số alen của đột biến là không đáng kể

(2). Chọn lọc tự nhiên là nhân tố định hướng cho quá trình tiến hóa

(3). Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen của sinh vật thông qua đó chọn lọc kiểu hình thích nghi.

(4). Quá trình đột biến cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho tiến hóa

(5). Sự hình thành loài mới luôn gắn liền với sự hình thành quần thể sinh vật thích nghi


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Các phát biểu đúng là : (1),(2),(4),(5)

Ý (3) sai vì CLTN tác động trực tiếp lên kiểu hình, tác động gián tiếp lên kiểu gen

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn