Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Yếu tố qui định mức phản ứng của cơ thể là

Yếu tố qui định mức phản ứng của cơ thể là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Yếu tố qui định mức phản ứng của cơ thể là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Kiểu gen quy định mức phản ứng của cơ thể trước môi trường. Môi trường quy định giới hạn thường biến của kiểu hình

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn