Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

0 1

0 1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có

(begin{array}{l}cos alpha  =  - cos left( {pi  - alpha } right) Rightarrow cos dfrac{pi }{9} =  - cos left( {pi  - dfrac{pi }{9}} right) =  - cos left( {dfrac{{8pi }}{9}} right) Rightarrow cos dfrac{pi }{9} + cos dfrac{{8pi }}{9} = 0end{array})

(begin{array}{l} Rightarrow cos dfrac{pi }{9} + cos dfrac{{2pi }}{9} + ... + cos dfrac{{8pi }}{9} = left( {cos dfrac{pi }{9} + cos dfrac{{8pi }}{9}} right) + left( {cos dfrac{{2pi }}{9} + cos dfrac{{7pi }}{9}} right) + left( {cos dfrac{{3pi }}{9} + cos dfrac{{6pi }}{9}} right) + left( {cos dfrac{{4pi }}{9} + cos dfrac{{5pi }}{9}} right) = 0 + 0 + 0 + 0 = 0end{array})

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn