Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

(-1;0) (0;-1)

(-1;0) (0;-1)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có y = 0 ⇔ x = –1 nên đồ thị hàm số đã cho cắt Ox tại (–1;0)

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn