Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

(B – 2010): Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho các

(B – 2010): Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho các

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(B – 2010): Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho các điểm A(1; 0; 0), B(0; b; 0), C(0; 0 ; c) trong đó b, c dương và mặt phẳng (P) : y – z + 1 = 0. Xác định b, c biết mặt phẳng (ABC) vuông góc với (P) và khoảng cách từ O đến (ABC) bằng frac{1}{3}.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương trình mặt phẳng (ABC) :  = 1 =>  = (1; ;

 = (0; 1; - 1)

Do (ABC) ⊥(P) ⇔ . = 0

⇔ 0.1 + 1. + (- 1). = 0

⇔  = 0 ⇔ b = c (1)

Có phương trình (ABC) ⇔ x + y + z – 1 = 0

=> d(O,(ABC)) = 

⇔  = 3 ⇔ 1 +  = 9 ⇔ + = 8 (2)

Từ (1)  và (2) =>  = 8 ⇔ b2 ⇔ b = ( vì b dương)

=> b = c =

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn