Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới hình thành

Ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới hình thành

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới hình thành vào thập niên 70 của thế kỉ XX là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn