Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Biến dị di truyền trong chọn giống là:

Biến dị di truyền trong chọn giống là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Biến dị di truyền trong chọn giống là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Biến dị di truyền của sinh vật  là những biến đổi  trong vật chất di truyền của sinh vật có thể di  truyền cho thế hệ sau

Biến dị di truyền gồm có : biến dị tổ hợp , đột biến , AND tái tổ hợp

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn