Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Biểu hiện của khí hậu nhiệt đới ở nước ta là gì?

Biểu hiện của khí hậu nhiệt đới ở nước ta là gì?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Biểu hiện của khí hậu nhiệt đới ở nước ta là gì?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Biểu hiện của khí hậu nhiệt đới ở nước ta là tổng bức xạ lớn, Nhiệt độ trung bình năm trên toàn quốc đều lớn hơn 200C (trừ vùng núi cao)

=> Chọn đáp án C

Ý kiến của bạn