Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Các đặc điểm sau (1). Có kích thước ngắn (2). Có các gen đ

Các đặc điểm sau (1). Có kích thước ngắn (2). Có các gen đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các đặc điểm sau

(1). Có kích thước ngắn

(2). Có các gen đánh dấu

(3). Có thể nhân lên trong các tế bào nhận

(4). Kích thước tương đương gen vi khuẩn

(5). Có điểm cắt cho enzim giới hạn

(6). Dễ lây nhiễm vào virut

Có bao nhiêu đặc điểm là không đúng với plasmit:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các đặc điểm không phải của plasmid là: (6) (4)

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn