Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Các giải pháp chính của phát triển bền vững là: (1) khai t

 Các giải pháp chính của phát triển bền vững là: (1) khai t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Các giải pháp chính của phát triển bền vững là:

(1) khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên,

(2) bảo tồn đa dạng sinh học,

(3) bảo vệ sự trong sạch của môi trường đất, nước, không khí,

(4) không sử dụng các tài nguyên không tái sinh,

(5) kiểm soát sự gia tăng dân số và nâng cao chất lượng cuộc sống con người. Phương án đúng là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các giải pháp chính của phát triển bền vững bao gồm: 1, 2, 3, 5. 

Giải pháp (4) sai vì chỉ hạn chế sử dụng tài nguyên không tái sinh.

đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn