Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Các nghề thủ công cổ truyền từ thế kỉ X đến XV bao gồm

Các nghề thủ công cổ truyền từ thế kỉ X đến XV bao gồm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các nghề thủ công cổ truyền từ thế kỉ X đến XV bao gồm


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Thủ công nghiệp trong nhân dân từ thế kỉ X đến XV có điều kiện phát triển nhanh. Trong nhân dân, các nghề thủ công cổ truyền như đúc đồng, rèn sắt, làm đồ gốm sứ, ươm tơ dệt lụa ngày càng phát triển. Chất lượng sản phẩm ngày càng nâng cao.

Chọn: C

Ý kiến của bạn