Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các nhà máy thủy điện lớn của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ tính đến hiện nay là:

Các nhà máy thủy điện lớn của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ tính đến hiện nay là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các nhà máy thủy điện lớn của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ tính đến hiện nay là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Tra cứu Atlat trang 22 hoặc dựa vào kiến thức bài 32 lớp 12 thấy Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà là 3 nhà máy thủy điện lớn của miền Bắc.

Chọn C

Ý kiến của bạn