Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các tuyến đường Bắc – Nam chạy qua vùng Bắc Trung Bộ là  

Các tuyến đường Bắc – Nam chạy qua vùng Bắc Trung Bộ là  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các tuyến đường Bắc – Nam chạy qua vùng Bắc Trung Bộ là

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn