Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Các vấn đề nào dưới đây có ảnh hưởng trực tiếp và mạnh nhất đến sự phát triển nông nghiệp nhiệt đới?

Các vấn đề nào dưới đây có ảnh hưởng trực tiếp và mạnh nhất đến sự phát triển nông nghiệp nhiệt đới?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các vấn đề nào dưới đây có ảnh hưởng trực tiếp và mạnh nhất đến sự phát triển nông nghiệp nhiệt đới?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Các vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp và mạnh nhất đến sự phát triển nông nghiệp nhiệt đới là biến đổi khí hậu toàn cầu và nước biển dâng; biến đổi khí hậu dẫn đến tình trạng khan hiếm nước ngọt vào mùa khô hoặc lũ lớn mùa mưa ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển nông nghiệp nhiệt đới. Bên cạnh đó, nước biển dâng làm mất diện tích lớn các đồng bằng thấp, mất diện tích canh tác nông nghiệp quan trọng

=> Chọn đáp án C

Ý kiến của bạn