Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cách làm nào sau đây làm giảm lực ma sát?

Cách làm nào sau đây làm giảm lực ma sát?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cách làm nào sau đây làm giảm lực ma sát?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án C

Ý kiến của bạn