Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cách mạng tháng Hai (1917) ở Nga và cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc giống nhau cơ bản là về  

Cách mạng tháng Hai (1917) ở Nga và cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc giống nhau cơ bản là về  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cách mạng tháng Hai (1917) ở Nga và cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc giống nhau cơ bản là về


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

*Bảng so sánh cách mạng tháng Hai (1917) ở Nga và cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc

=> Cách mạng tháng Hai (1917) ở Nga và cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc giống nhau cơ bản là về phương pháp đấu tranh vũ trang.

Chọn: D

Ý kiến của bạn