Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11 em hãy cho biết đồng bằng nào có tỉ lệ diện tích đất phù

căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11 em hãy cho biết đồng bằng nào có tỉ lệ diện tích đất phù

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, em hãy cho biết đồng bằng nào có tỉ lệ diện tích đất phù sa sông lớn nhất


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, đồng bằng có tỉ lệ diện tích đất phù sa sông lớn nhất là đồng bằng sông Hồng (kí hiệu nền màu xanh lá nhiều nhất).

Chọn C

Ý kiến của bạn