Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15 hãy cho biết các đô thị được xếp theo thứ tự giảm dần về

căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15 hãy cho biết các đô thị được xếp theo thứ tự giảm dần về

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết các đô thị được xếp theo thứ tự giảm dần về quy mô dân số ở vùng Đông Nam Bộ (năm 2017) là?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, xác định được các đô thị được xếp theo thứ tự giảm dần về quy mô dân số ở vùng Đông Nam Bộ (năm 2007) là: TP. Hồ Chí Minh (trên 1000.000 người) -> Biên Hòa (từ 500.001 – 1000.000 người) -> Vũng Tàu (từ 200.001 – 500.000 người) -> Thủ Dầu Một (từ 100.000 – 200.000 người).

=> Chọn đáp án B

Ý kiến của bạn