Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22 hãy cho biết nhà máy nhiệt điện lớn nhất miền Bắc là nhà

căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22 hãy cho biết nhà máy nhiệt điện lớn nhất miền Bắc là nhà

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết nhà máy nhiệt điện lớn nhất miền Bắc là nhà máy nào?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Atlat trang 22, nhà máy Phả Lại công suất trên 1000MW, lớn nhất trong 4 nhà máy ở miền Bắc

=> chọn B

Ý kiến của bạn