Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24 hãy cho biết tỉnh thành phố biên giới nào có giá trị xuất

căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24 hãy cho biết tỉnh thành phố biên giới nào có giá trị xuất

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết tỉnh, thành phố biên giới nào có giá trị xuất khẩu cao nhất?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Atlat trang 24, giá trị xuất khẩu của các tỉnh thể hiện bằng cột màu xanh, tra cứu các tỉnh nằm dọc theo biên giới thấy Quảng Ninh là tỉnh có cột xuất khẩu cao nhất trong 4 đáp án

=> chọn D

Ý kiến của bạn