Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26 hãy cho biết Cao Bằng có khoáng sản bô xít nên có điều ki

căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26 hãy cho biết Cao Bằng có khoáng sản bô xít nên có điều ki

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết Cao Bằng có khoáng sản bô xít nên có điều kiện để phát triển ngành nào?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Trên trang 26 phần tự nhiên thấy Cao Bằng có kí hiệu Al thể hiện bô xít, phần kinh tế thấy Cao Bằng có kí hiệu của luyện kim màu nên lựa chọn B là phù hợp

=> chọn B

Ý kiến của bạn