Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cánh chim tương đồng với cơ quan nào sau đây?

Cánh chim tương đồng với cơ quan nào sau đây?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cánh chim tương đồng với cơ quan nào sau đây?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Cánh chim và canhs rơi là cơ quan có cùng nguồn gốc và cùng thích nghi với chức năng bay lượn =>vừa là cơ quan tương đồng vừa là cơ quan tương tự 

Đáp án B 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn