Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Câu 11: Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên NST giới

Câu 11: Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên NST giới

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Câu 11: Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên NST giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. A quy định mắt đỏ, a quy định mắt trắng, nếu ruồi mắt đỏ giao phối với ruồi mắt đỏ cho tỉ lệ ruồi mắt trắng là ¼ thì kiểu gen của ruồi mắt đỏ bố, mẹ là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Quy ước : A – mắt đỏ >> a mắt trắng Ruồi mắt trắng chiếm 1/4 .Có 4 tổ hợp giao tử = 2 giao tử đực x 2 giao tử cái Ruồi cái đỏ và ruồi đực đỏ đều tạo ra 2 giao tử → P dị hợp Xét các đáp án thì đáp án D thỏa mãn Đáp án D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn