Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Câu 14: Đề minh họa Toán 2017 Giải bất phương trình log<sub

Câu 14: Đề minh họa Toán 2017 Giải bất phương trình log<sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Câu 14: Đề minh họa Toán 2017

Giải bất phương trình log2(3x – 1) > 3.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn